Plejebeskrivelse belægninger

Faste belægninger:

Beton, asfalt eller naturstensbelægninger udgør en fast belægning. Belægningen har et vandafledt fald mod en brønd, andre belægninger eller lavere liggende tilplantede områder.

Ukrudt mellem fugerne fjernes ved håndlugning, så snart det observeres. Der kan også anvendes termisk eller kemisk bekæmpelse. Mos og firling kan være en del at belægningens fuger.

Fugerne opfyldes med fugesand, der bør ikke være åbne fuger, da regnvand og ukrudtsfrø kan trænge ned og på sigt ødelægge belægningen. Sætninger oprettes så snart de observeres. Lunker med stående vand kan ødelægge bundopbygningen. Belægningen bør fejes jævnligt, så der ikke opbygges grobund for ukrudt. Blade og sand fjernes ligeledes, så afløb ikke stoppes til.

Løse belægninger stenmel:

Denne belægning er et fast, komprimeret lag af knuste sten. Belægningen har et vandafledt fald mod en brønd, andre belægninger eller lavere liggende tilplantede områder.

Ukrudt, mos og blade fjernes med håndredskaber så snart de observeres. Der kan evt. bruges termisk eller kemisk bekæmpelse mod ukrudt. Jo hårdere belægningen er komprimeret, jo svære har ukrudt ved at etablere sig. En belægning med omsatte blade eller mos vil hurtigere invaderes af ukrudt. Dette undgås ved jævnligt at rive belægningen. Store mængder blade og sand kan stoppe afløb til, så sørg for at få det fjernet.

Lunker opfyldes og komprimeres. Ujævnheder rettes op så snart de observeres. På stier bør der være fald til begge siger.

Løse belægninger grus:

Denne belægning består af et fast komprimeret lag leret grus. Belægningen har et vandafledt fald mod en brønd, andre belægninger eller lavere liggende tilplantede områder.

Ukrudt, mos og blade fjernes med håndredskaber så snart de observeres. Der kan evt. bruges termisk eller kemisk bekæmpelse mod ukrudt. Jo hårdere belægningen er komprimeret, jo svære har ukrudt ved at etablere sig. En belægning med omsatte blade eller mos vil hurtigere invaderes af ukrudt. Dette undgås ved jævnligt at rive belægningen. Store mængder blade og sand kan stoppe afløb til, så sørg for at få det fjernet.

Lunker opfyldes og komprimeres. Ujævnheder rettes op så snart de observeres. På stier bør der være fald til begge siger.

Løse belægninger skærver og ral:

Denne belægning består af et løst lag af natursten, ral eller knust granit i forskellig størrelse. Den er lavet på en stabil bundopbygning, er belægningen til “pynt”, lægges en fiberdug under. Denne belægning kan vand trænge igennem.

Ukrudt, mos og blade fjernes med håndredskaber så snart de observeres. Der kan evt. bruges termisk eller kemisk bekæmpelse mod ukrudt. Holdes belægningen løs i overfladen, ved jævnligt at rive den, har ukrudt svært ved at gro.

Ujævnheder i belægningen oprettes så snart de observeres.