Plejebeskrivelse blomsterbede

Rosenbede:

Havens mest blomstrende bede, med smukke blomster og dejlig duft.

Jorden under roserne holdes fri for ukrudt enten ved hakkejern eller håndlugning. Kultiver gerne jorden, det mindsker fremspiring samt nedsætter fordampningen i tørre perioder.

Buket og storblomstrende roser skæres tilbage over en tydelig udadvendt knop på alle skud, ca. ½ delen af grenens længde. Hvis man vil have kraftigere og færre skud beskæres planten noget hårdere. Beskær fra midt marts til slut april.

Buskroser beskæres i vinter/tidlig forår samt fra juni til september. Efter endt blomstring kan udtyndes ca. 1/3 del af de ældste grene.

Når roserne er afblomstret klippe de lige under blomsterstanden, dermed når planten at sætte nye blomster flere gange på en sommer.

Gødning ca. fire gange på en sæson med start i midt marts med NPK 23-3-7. Roser kræver basisk jord, så tilsæt kalk hvis det mangler. 1 gang om året er det godt at tilføre jorden kompost.

Der vandes altid i tørre perioder.

Ved luseangreb er det bedst at spule luse af med koldt vand. Der kan også bruges kemikalier.

Staudebede og stauderabatter:

Jorden mellem stauderne holdes fri for ukrudt især først på sæsonen, da stauderne senere på sommeren dækker jorden. Hyppig kultivering hæmmer fremspiringen af ukrudt og nedsætter fordampningen i tørre perioder.

Mange stauder bliver høje og vælter let, de har behov for opbinding i form af grene eller stativer.

Det er en god ide at afklippe grimme visne blomster, både for et syns skyld og fordi enkelte stauder vil kunne blomstre flere gange på en sommer.

Gødning i marts og april med NPK 23-3-7. Vand i tørre perioder. Jorden tilføres gerne kompost en gang om året, det gøres bedst når stauderne er klippet ned i foråret.

Om efteråret klippes stauderne ca. 20 cm over jorden, det afklippede kan læggen mellem stauderne. I foråret fjernes afklippet og stauderne klippes helt ned til jorden. Tidspunktet afhænger af vinteren, tidlig forår er lig tidlig nedklipning.

Omplantning og formindskning af stauder skal ske i efteråret. Der er jorden meget fugtig og rødder tørrer ikke så nemt ud.

Stenbede:

Et stedbed består af svagt voksende og nøjsomme planter.

Ukrudt mellem planter fjernes ved håndlugning. Nedfaldne blade m.m. fjernes for at undgå at planterne rådner og jorden bliver for tung. Der vandes kun i meget tørre perioder og om morgenen, så planterne hurtigt kan tørre igen. Gød med naturgødning eller NPK 14-3-18 i marts og april.

Stenbedet skal enten være ophævet eller drænet og hovedsageligt bestå af lerfrit grus, små og store sten. For at opretholde den drænede jord stikkes en havegreb ned mellem planterne og vippes lidt, så jordenløftes en smule, dette skal gøres sent på året, så planterne ikke tørre ud.

Det er en god ide at vinterdække planterne, da de ikke er vilde med den danske fugtige vinter. Dette gøres med granris der stikkes i jorden fra syd mod nord, så der dannes skygge og luft omkring planterne. I foråret fjernes granris, grene og nåle fra bedets overflade.

Sommerblomster:

Da sommerblomster ikke tåler frost, plantes der nye hvert år og dette giver mulighed for fornyelse.

Sommerblomster plantes først ud når frosten er ovre, det varierer meget fra år til år og fra sted til sted, men fra først i maj til hen i juni. Bedet tilføres gerne kompost. Blomsterne plantes ud så rodklumpen er dækket af jord og vandes med det samme. Jorden mellem planterne holdes fri for ukrudt, især først på sæsonen, hvor planterne ikke er så store endnu. Når planterne er blevet større hæmmer de ukrudtet. Sommerblomster skal være smukke og velholdte at se på, så visne blomster og blade fjernes.

Sommerblomsterne gødes med NPK 23-3-7, gennem hele sæsonen og selvfølgeligt skal de også vandes.

Forårsløgvækster:

Disse blomster er som regel årets første blomster men også nogle af de sidste (efterårs krokus og høst tidløs).

Jorden tilføres 5 cm groft lerfrit grus ved plantning, da knolde og løg skal stå i veldrænet jord. De sættes fra midt i august til frosten sætter ind. Følg vedledningen på pakningen. Gødning med NPK 23-3-7 skal ske i den periode de er i vækst, dvs. under blomstring og lige efter.

Ukrudt fjernes. For at blomsterne ikke sætter frø klippes de visne blomsterstande af under blomsterhovedet. Næste års blomstring afhænger af om løget samler næring nok, det sikres ved at lade stilke og blade visne helt ned inden det fjernes.

Sommerblomstrende løgvækster:

Disse løgvækster er ofte meget kraftig voksende og bør opbindes. De er velegnet til buketter og dekorationer. Løgene og knoldene tåler ikke frost og skal derfor først i jorden hen på foråret.

Jorden tilføres 5 cm groft lerfrit grus ved plantning, da knolde og løg skal stå i veldrænet jord. Gød med NPK 23-3-7 i forbindelse med udplantning, gødskning senere på sæsonen skal være under planterne, således de ikke svides af. Ukrudt fjernes løbende. For at blomsterne ikke sætter frø klippes de visne blomsterstande af under blomsterhovedet.

Ønsker man at gemme løg og knolde, tages de op inden frosten sætter ind. Det meste af jorden rystes af og de lægges tørt, efter 14 dage rystes resten af jorden af og løg og knolde lægges i kasser med tørre aviser og stille tørt og koldt (frostfrit). I april stilles de lyst ved ca. 15 grader og spiringen kan begynde.

Klatreplanter:

Klatreplanter anvendes til at skabe plantevækst op ad træer, bygninger, hegn, stativer, pergolaer osv.

Jorden under planterne holdes fri for ukrudt og planterne gødes med NPK 23-3-7 i forbindelse med etableringsfasen og hvis de viser tegn på gødningsmangel. Klatreplanterne vandes i tørre perioder.

Sommerblomstrende klatreplanter beskæres 2/3 del tilbage i marts/april. Forårsblomstrende beskæres lige efter blomstring på samme måde som sommerblomstrende. Øvrige klatreplanter beskæres kun når de bliver for store, det pæneste resultat opnås ved beskæring inden sæsonens nyvækst.