Plejebeskrivelse hække

Prydhæk:

En prydhæk klippes flere gange på en sæson, den klippes i helt lige sider og top. Dens formål er at være en pryd for øjet samt bruges til afgrænsning mod fortov og veje. En prydhæk er den mest tidskrævende hæk.

Stedsegrønne hække klippes 2 gange på en sæson, omkring Sankt Hans og sidst i september. De løvfældende hække klippes 3-4 gange, midt juni, midt juli, midt august samt midt september.  Der klippes med motor- el. elklipper, gerne efter en snor, hvis man ikke har en sikker frihånd.

Ukrudt fjernes når det ses, eller mindst hver gang der klippes hæk. Er hækken tæt helt ned til jorden, er det minimalt hvad der kommer af ukrudt.

Der gødes med NPK 13-4-17 to gange om året, i april og i august. Vanding er som regel kun nødvendig i etableringsfasen.

Klippet hæk:

Bruges til afskærmning mod fortov og veje, eller til at skabe rum i haven.

Klippes hækken kun en gang om året, er det bedste tidspunkt at gøre det på i vinterhalvåret, hvor planterne er i dvale. Kan man ikke vente så længe bør den klippes i september. Klippes der to gange, så er det omkring Sankt Hans og i september.

Hvis hækken får gule blade hen over sommeren eller vokser dårligt, kan det være nødvendigt at tilføre gødning. Der anvendes naturgødninger eller NPK 13-4-17, enter midt i april eller først i august. Det er som regel kun nødvendigt med vanding i etableringsfasen. Ukrudt fjernes når det ses eller når der klippes hæk. Er hækken tæt hele nede ved jorden kommer der ikke meget ukrudt.

Fritvoksende hæk:

Er en række naturligt udseende buske, der bruges som rumdeler i større anlæg og skel til veje og fortov.

Den kan beskæres med en årlig udtynding som man gør ved prydbuske eller man kan tilbageskærer den med 5-10 års mellemrum. Endeligt er det også muligt at klippe den som en hæk, dog med et par års mellemrum.

Der gødes hovedsageligt med humusforbedrende naturgødning derudover kan der gødes med NPK 23-3-7. Vanding er som regel kun nødvendigt i etableringsfasen.

Der bekæmpes ukrudt med hakkejern, skuffejern og rive, især i etableringsfasen. Når hækken er groet til, vil der som regel kun gro ukrudt i kanterne.

Klippet pur:

Klippet pur er en bred hæk, der som regel består af mindst tre eller flere rækker planter.

Passes på samme måde som klippet hæk.

Stammehæk:

Er den stramt klippede trærække.

Det bedste tidspunkt for klipning er i vintermånederne, hvor træerne er i hvile. Kan man ikke vente, bør de først klippes sidst i september. Vildskud og vanris fjernes så snart de ses. Grønne skud kan rives af mens træagtige skal klippes af for at undgå skader på barken.

Hvis stammehækken får gule blade eller vokser dårligt hen over sommeren, kan der evt. gødes med NPK 13-4-17. Vanding er ofte kun nødvendigt i etableringsfasen.

Hegn:

Er en beplantning med en eller flere rækker planter af buske og træer.

Hegnet holdes helt fri for ukrudt i etableringsfasen. Efterfølgende holdes hegnet fri for uønskede vækster såsom Bjørneklo, Japansk Pileurt m.m. Vanding samt gødning er som regel kun nødvendigt i etableringsfasen. Der gødes med NKP 23-3-7.

Plantede ammetræer fjernes når deres funktion er overstået. Hvis enkelte planter er blevet så store, at de hæmmer de resterende planters vækst, skal de beskæres. Træer der skal bestå, beskæres kun med henblik på sundhed. Det kan blive nødvendigt at beskære kanterne, hvis hegnet bliver for bredt.

Formklippede:

Formklippede træer og buske skaber liv og pryd i parker og haver, med deres skulpturelle udseende.

Stedsegrønne planter såsom taks og buskbom skal klippes to gange om året. Gerne i juni og september. Løvfældende planter bør klippes 4 gange om året, i juni, juli, august og september.

Ukrudt fjernes så snart det ses, og mindst hver gang der klippes. Der gødes med NPK 14-3-18 forår og sensommer.  Vanding er som regel kun nødvendig i etableringsfasen.

https://backlinkjudi.online Backlink Judi PBN Judi Jasa PBN https://blogs.ac.id appdownload Jasa Backlink Terbaik Jasa PBN Backlink Jasa PBN Premium Jasa PBN Indonesia Jasa PBN Premium
http://fpp.unp.ac.id/?ads=slot-gacor slot gacor https://bpbd.pematangsiantar.go.id/-/slot-gacor/ slot gacor