Plejebeskrivelse træer

Fuldkronede frugttræer:

Jorden under et frugttræ kan være dækket af en belægning, græs eller et bed, ukrudtsbekæmpelsen afhænger heraf. Ukrudt og græs omkring stammen fjernes. Hvis der forekommer døde eller sygdomsramte grene i vækstsæsonen, fjernes de med det samme.

Hvis træet bliver for stort, kan man foretage en udtynding/beskæring i vintermånederne, max 1/3 del fjernes. Gød en gang om året, husk at gød udenfor drypzonen.

Espalierede frugttræer:

Jorden under et frugttræ kan være dækket af en belægning, græs eller et bed, ukrudtsbekæmpelsen afhænger heraf. Ukrudt og græs omkring stammen fjernes. Hvis der forekommer døde eller sygdomsramte grene i vækstsæsonen, fjernes de med det samme.

Træet beskæres/udtyndes en gang om året i vintermånederne. Gød en til to gange om året, husk at gød udenfor drypzonen.

Fritvoksende træer:

Jorden under et fritvoksende træ kan være dækket af en belægning, græs eller et bed, ukrudtsbekæmpelsen afhænger heraf. Ukrudt og græs omkring stammen fjernes. Hvis der forekommer døde eller sygdomsramte grene i vækstsæsonen, fjernes de med det samme.

Fritvoksende træer gødes som regel kun i etablerings- og opbygningsfasen, husk at gød udenfor drypzonen.

 

Formklippede træer:

Jorden under et formklippet træ kan være dækket af en belægning, græs eller et bed, ukrudtsbekæmpelsen afhænger heraf.

Bedste tid for klipning er i vintermånederne, når træerne er i hvile. Vildskud og vanris fjernes så Bedste tid for klipning er i vintermånederne, når træerne er i hvile. Vildskud og vanris fjernes såsnart de observeres. Er det grønne skud, kan de rives af, men er de træagtigt skal de klippes af.

snart de observeres. Er det grønne skud, kan de rives af, men er de træagtigt skal de klippes af.

Hvis de formklippede træer vokser dårligt elle har mange gule blade hen over sommeren, skal der tilføres gødning. Husk at gøde i hele rodzonen. Vanding er som regel kun nødvendigt i etableringsfasen.

Knudebeskårne træer:

Jorden under et knudebeskåret træ kan være dækket af en belægning, græs eller et bed, ukrudtsbekæmpelsen afhænger heraf.

Bedste tid for klipning er i vintermånederne, når træerne er i hvile. Vildskud og vanris fjernes så snart de observeres. Er det grønne skud, kan de rives af, men er de træagtigt skal de klippes af.

Knudebeskårne træer gødes fra rodhalsen og ud i en radius på ca. 10 meter.