Plejebeskrivelse træer

Fuldkronede frugttræer: Jorden under et frugttræ kan være dækket af en belægning, græs eller et bed, ukrudtsbekæmpelsen afhænger heraf. Ukrudt og græs omkring stammen fjernes. Hvis der forekommer døde eller sygdomsramte grene i vækstsæsonen, fjernes de med det samme. Hvis træet bliver for stort, kan man foretage en udtynding/beskæring i vintermånederne, max 1/3 del fjernes. […]

Plejebeskrivelse trapper og mure

Stentrapper: En stentrappe har til formål at sikre sikker færdsel mellem to niveauer. Der kan være tale om ren funktionalitet eller om som del at den arkitektoniske udformning af haven. Ukrudt fjernes ved håndlugning, termisk eller kemisk. Trappen fejes jævnligt for at undgå fare for skridninger i blade og sand. Fugerne fyldes op med fugesand. […]

Plejebeskrivelse hække

Prydhæk: En prydhæk klippes flere gange på en sæson, den klippes i helt lige sider og top. Dens formål er at være en pryd for øjet samt bruges til afgrænsning mod fortov og veje. En prydhæk er den mest tidskrævende hæk. Stedsegrønne hække klippes 2 gange på en sæson, omkring Sankt Hans og sidst i […]

Plejebeskrivelse græs

Den nye plæne: Uge 1: Undgå at vande. Brug/ophold ikke på plænen – det gælder mennesker, hunde og maskiner. Uge 2: Hvis det ikke har regnet siden såningen, kan vandingen påbegyndes. Jorden bør ikke gennemvædes, blot holdes fugtig i de øverste 5 cm. Undgå store dråber, da jorden ellers klasker sammen. Vand lidt ad gangen, […]

Plejebeskrivelse blomsterbede

Rosenbede: Havens mest blomstrende bede, med smukke blomster og dejlig duft. Jorden under roserne holdes fri for ukrudt enten ved hakkejern eller håndlugning. Kultiver gerne jorden, det mindsker fremspiring samt nedsætter fordampningen i tørre perioder. Buket og storblomstrende roser skæres tilbage over en tydelig udadvendt knop på alle skud, ca. ½ delen af grenens længde. […]

Plejebeskrivelse buske

Prydbuske: Denne gruppe indeholder blomstrende buske, stedsegrønne buske, surbundsplanter, bunddækkende buske m.m. Jorden under prydbuskene holdes fri for synligt ukrudt. En hyppig kultivering eller rivning formindsker fremspiring af ukrudt og nedsætter fordampningen i tørre perioder. Der vandes når buskene viser tegn på vandmangel, det ses ofte når bladene hænger. Hårdføre buske beskæres med max 1/3 […]

Plejebeskrivelse belægninger

Faste belægninger: Beton, asfalt eller naturstensbelægninger udgør en fast belægning. Belægningen har et vandafledt fald mod en brønd, andre belægninger eller lavere liggende tilplantede områder. Ukrudt mellem fugerne fjernes ved håndlugning, så snart det observeres. Der kan også anvendes termisk eller kemisk bekæmpelse. Mos og firling kan være en del at belægningens fuger. Fugerne opfyldes […]